Skip to content

Location

Lao Sze Chuan - Minneapolis

317 SE Huron Blvd
Minneapolis, MN 55414
(612) 379-1983